Kereskedelem, pénzügy, logisztika szakirány

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Biztos munkát szeretnél? Stabil egzisztenciát és sikeres pénzügyi karriert szeretnél építeni? Tanulj Mérlegképes könyvelőnek a Szinergiában. Ahhoz, hogy jó könyvelő váljon belőled, kettő dolog szükséges: a rátermettség és a szakmai végzettség, amit nem mindegy, hogy hol szerzel meg. Iskolánkban a legjobb szakemberek tanítják a mérlegképes könyvelőket, és arra törekszünk hogy ne csak egy bizonyítvány nyújtsunk át a tanulóknak, hanem gyakorlati tudást naprakész bővebben... információkkal. Milyen feladatokat lát el egy Mérlegképes könyvelő? A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Gyakorlat bemutatása

A vállalkozói mérlegképes könyvelői képzés egy szakképesítés-ráépülés. A képzés elméleti is gyakorlati ismereteket is nyújt, de nem kapcsolódik hozzá irányított szakmai gyakorlat.

A szakma moduljai

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-12 Adózási feladatok ellátása
10808-12 Számviteli feladatok a gyakorlatban
10788-12 Számviteli szervezési feladatok ellátása
10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

Betölthető munkakörök

Számviteli ügyintéző, analitikus könyvelő, főkönyvi könyvelő, készlet- és anyagnyilvántartó, pénzügyi ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, bérszámfejtő, pénztáros, számlaellenőr, adatrögzítő, kódoló adatrögzítő, könyvelő (analitikus) analitikus könyvelő, bérelszámoló.

A képzéssel rendelkező képes...

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező mérlegképes könyvelő képes:
- közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez
- szükséges jogszabályokat alkalmazni
- a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
- a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
- megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
- alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást bővebben... és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó
- adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
- alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
- a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
- összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
- alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
- kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
- ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat,
- munkája során használni a számítógépes programcsomagokat - közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs
rendszerének kialakításában
- vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
- elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
- részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

Továbbtanulási lehetőség

Az érettségi utáni szakképzéssel jelentős előnyökre lehet szert tenni későbbi, felsőoktatásba történő továbbtanulás esetén is. Emelt szintű OKJ-s bizonyítványod a felsőoktatási felvételi eljárás során 24 többletpontot ér, illetve szakirányú továbbtanulás esetén beszámítható kreditpontokkal gazdagíthat.

OKJ: 55 344 07

Bemeneti követelmények: Pályaalkalmasság; Érettségi bizonyítvány; Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy vállalkozási ügyintéző vagy pénzügyi termékértékesítő szakmai előképzettség

A képzésről

  • Képzési idő: 2 tanév
    kombinációban
  • Képzési szint: Emelt szintű szakképesítés-ráépülés
  • A képzés zárása: komplex szakmai OKJ-s vizsga

A képzés helyszíne

  • Szinergia Budapest (Körúti Tagintézmény)