Sport, fitness-wellness szakirány

Sportedző (sportág megjelölésével) (tanfolyam)

A sport istenek ajándéka, szépség, igazságosság, bátorság, tisztesség, öröm, termékenység, haladás, béke, mely által ép testet választ az ép lélek otthonul. A sport a kultúránk azon része, melyhez mindnyájan valamilyen formában kötődünk. Sportolóként (verseny, vagy szabadidő), nézőként, aktív oktató vagy edzőként, vagy csak egyszerűen véleményalkotóként. A sport kiemelt stratégiai ágazat. Egyre több szakemberre van szükség, hogy a sportot az egészség bővebben... szolgálatába állítsuk.
Itt az alkalom, hogy részese legyen ennek a felelősségteljes feladatnak, válassza a sportedzői hivatást!
Mi is a feladata a sportedzőnek? Végigkísérni a sportolót azon a rögös úton, melyen eljut a legmagasabb teljesítményig. Közben testileg, lelkileg felkészíteni a kitűzött cél elérésére. A sportág technikai, taktikai és játékrendszeri ismereteinek megtanítása, a játék és versenyszabályok ismertetése. Célirányosan megtervezni, és irányítani a sportolók felkészítését. Értékelni a teljesítményt, a legújabb edzésmódszereket alkalmazni. Edzésterveket készíteni, edzőmérkőzéseket, versenyeket, edzőtáborokat szervezni. Együttműködni a felkészítést segítő szakemberekkel (sportorvos, pszichológus, stb.) Tehát összefoglalva „együtt élni” a sportolóval a közös cél érdekében. Nagyon nehéz, de nemes feladat.

A szakma moduljai

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségi épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
10326-12 Sportági alapok
10327-12 Sportedző szakismeretek

Betölthető munkakörök

Atlétikaedző, futballedző, kézilabdaedző, kosárlabda, lovasedző, teniszedző, tornaedző, tréner tanácsadó, sportegyesületi tanácsadó, sportegyesületi szaktanácsadó, sportreferens, sportszakosztály-vezető, fitnesz- és rekreációs programok irányítója, aerobic oktató, búvároktató, fitnesz oktató, golfoktató, harcművészet oktató, könnyűbúvár oktató, úszás oktató, vizisíoktató...

A képzéssel rendelkező képes...

A sportedzői szakképesítéssel rendelkező képes:
- a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
- a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
- a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
- az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és bővebben... irányítani
- a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
- a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
- különböző ciklusú edzésterveket készíteni
- a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
- sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
- az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
- sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
- a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
- szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
- más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

OKJ: 54 813 02

Bemeneti követelmények: Pálya-, és egészségügyi alkalmasság; Érettségi bizonyítvány; A választott sportban való jártasság.

A képzésről

  • Képzési idő: tanév
  • Képzési szint: Emelt szintű szakképesítés
  • A képzés zárása: szakmai komplex vizsga

A képzés helyszíne

  • Szinergia Budapest (Óbudai Tagintézmény)