Oktatóink

Kutas Rita (Pécs)

2014.januárja óta tanára intézményünknek. Fő profilja az üzleti angol nyelv oktatása, a tanulók akkreditált üzleti angol nyelvvizsgára - LCCI - való felkészítése.

Emellett foglalkozik az újonnan jövő diákok csapattá formálásával, segíti saját személyiségük megismerését, fejlesztését csapatépítő tréningek során. Szakmai ismereteket tanít, miközben pszichológiai és pedagógiai témájú órák vezetése is a feladatai közé tartozik. 2015-ben az Erasmus+ koordinátora. Segíti a nyílt napok érdeklődőinek toborzását, kreatív ötleteivel támogatja a Diákvállalkozások Versenyén indulókat.
Szakmai karrierje 2000-ben kezdődött, amikor megszerezte bölcsész és középiskolai tanár diplomáit orosz-angol-hungarológia szakokon. Miután andragógiai tanulmányokat folytatott és megkapta humán szervező diplomáját, a felnőttoktatást tűzte ki hivatásaként. A francia Cegos cég mesterkurzusán tréneri képesítést szerzett, majd mind magyar, mind angol nyelven kommunikációs, asszertivitás és tárgyalástechnika tréningeket vezet. Az üzleti angol nyelv tanítása során részt vesz tananyagtervezésben, eltérő curriculum és eltérő módszerek alkalmazásával. Külföldi állampolgárok részére magyart, mint idegen nyelvet tanít. Ez a szakmai rálátás is hozzájárul ahhoz, hogy más megvilágításba helyezve oktassa az angol nyelvet a magyar anyanyelvű tanulók számára.