Hírek, aktualitások

Szinergia Erasmus+ Mobilitás Program 2016.

2017. január 19.

Szinergiás diákjaink az Erasmus+ program keretein belül külföldön tanultak, dolgoztak.

Szinergia Erasmus+ Mobilitás Program 2016.Összefoglaló

A Szinergia Üzleti Szakképző Iskola a 2015/2016-os Erasmus+ mobilitási program keretében 5 partner közreműködésével, 20 tanulói és 5 pedagógus mobilitását valósította meg sikeresen. A projekt címe: "Szakmai elhivatottság" - a munka világának megismerése multikulturális környezetben. Partnereink a svéd Ekebygymnasiet, a holland Deltion College, a német Vitalis, a brit Tellus Group, valamint a máltai Easy Job Bridge voltak. Míg az első négy partnerrel már korábban is együtt dolgoztunk, addig a máltai Easy Job Bridget új partnerként vontuk be, ezzel bővítve kapcsolatrendszerünket, szakmai és kulturális ismereteinket.
A projekt legfőbb céljaként a szakmai és személyes kompetenciák és a nyelvi kompetenciák fejlesztését, a diákok és tanárok motivációjának növelését, szakmai ismeretszerzést, a nemzetközi kapcsolataink további bővítését és elmélyítését, valamint intézményünk népszerűsítését fogalmaztuk meg.
A programban 5 tagintézményünk tanulói és munkatársai pályázhattak és vehettek részt, függetlenül a tanult vagy tanított szakmától (partnereink kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy az iskolánk által oktatott szakképesítések területe lefedett legyen a partnerintézmény részéről, így biztosítani tudjuk az esélyegyenlőséget tanulóink számára).
A projekt során 10 fő 4 hetes tavaszi, valamint újabb 10 fő 6 hetes nyári, továbbá 5 munkatárs 1 hetes kiutazása valósult meg.
Pályázó diákjaink több fordulós kiválasztáson, valamint nyelvi, kulturális és személyiség-fejlesztő tréningen vettek részt, melynek végeredményeként kialakult az utazók névsora. Erasmus kampányunkban végig segítséget nyújtottak korábbi Erasmusos tanáraink és diákjaink, melynek eredménye, hogy a pályázók száma ismét növekedett az előző pályázati évhez képest. A végleges kiválasztásánál fontos szempont volt a szakmai elhivatottság, rátermettség, iskolai aktivitás, tanulmányi eredmény, nyelvi készség, valamint a tanulók esetében a tanárok jellemzése.
A 28 napos mobilitások 2016. áprilisában, míg a hosszabb, 42 napos szakmai gyakorlatok június-júliusban valósultak meg probléma-mentesen. A diákok Zwollében, Uppsalában, Plymouthban, Porthmouthban, Lipcsében és Valettában töltötték munkával és kikapcsolódással a heteket. A gyakorlati helyek közt volt többek közt pénzügyi tanácsadó cég, sport és vízi-centrum, ifjúsági szálló, színház, kongresszusi központ, élelmiszer üzlet, egészségügyi központ, de nagy logisztikai cég is.
Munkatársaink egy hetes szakmai programokon vettek részt, melyet szakterületükhöz igazítottunk. Cég- és intézménylátogatáson, módszartani- és nyelvtanfolyamon, szakmai és kulturális programokon vettek részt.

A gyakorlati idő alatt a tanulók megismerhették az adott ország munkakultúráját, szakmai és nyelvi tudásuk fejlődött, magabiztosabbak lettek, hiszen bebizonyították, hogy helyüket egy másik országbeli munkahelyen is meg tudják állni. Mind a fogadóintézmények, mind a gyakorlati helyeket biztosító cégek megerősítették, hogy a fiatalok színvonalas, precíz munkát végeztek, megbízhatóak, gyorsan tanulnak és lelkesek.
A programban részt vevő diákokon tanáraink is észreveszik a változást, elmondásuk szerint ezek a tanulók sokkal jobban teljesítenek az iskolában, aktívabban részt vesznek az iskolán kívüli tevékenységekben, úgy mint a gólyabuli vagy a sportnap megszervezésében. Számos példát látunk arra is, hogy a már végzett diákok külföldön próbálnak szerencsét. Ennek egyik bizonyítéka lesz a most készülő kiadvány, melyben korábbi Leonardós és Erasmusos diákjaink számolnak be arról, hogy milyen hatással volt rájuk és karrierjükre a külföldi szakmai gyakorlat.
A diákok és munkatársaink prezentációk alkalmával osztották meg tapasztalataikat és élményeiket a tanév elején, valamint kérdőív formájában számoltak be a megszerzett kompetenciákról és tehettek javaslatokat a programmal kapcsolatban.
A külföldön végzett szakmai gyakorlat elismeréseként a résztvevők Europass mobilitási igazolványt kaptak, melyet büszkén adtunk át nekik.

Szinergia Erasmus+ Mobilitás Program 2016.Angol nyelvű összefoglaló

Szinergia Business Vocational School has accomplished 20, 4 and 6 week long student mobilites and 5, 1 week long teacher mobilities with the cooperation of 5 partners in the 2015/2016 project year within the Erasmus+ programme. The title of the project is: „Dedication to Profession” – exploring working life in a multicultural environment.
Our partners were the Swedish Ekebygymnasiet, the Dutch Deltion College, the German Vitalis, the British Tellus Group and the Maltese Easy Job Bridge. While the first 4 are old partners, the Maltese Esay Job Bridge is a new partnership.
10 students accomplished 4 week-long, another 10 6 week-long and 5 teachers 1 week-long mobilities.
The primary aim of the project was to improve professional, personal and language competences, increase the motivation of both teachers and students, gain professional experience, widen and deepen international relationships and to raise reputation of the school.
Students and teachers from 5 of our department schools could apply and take part in the programme regardless of their profession (one of the main criteria when choosing our partners was to make sure that all our subject fields are covered in the programme thus providing equal opportunity for all our students.)
The applicants took part in a multi-round selection period and in a linguistic, cultural and personal-training. As a result the 20 beneficiaries were selected. Due to the Erasmus campaign, in which former Erasmus beneficieries helped a lot, the number of both student and teacher applications have increased significantly copmared to the previous year. Professionl dedication, suitability, school activeness, marks in the school, language skills plus the teachers’ evaluation of the students dominated when selecting the participants for the programme.
Our colleagues accomplished a 1 week long mobility which was adjusted to their professional subject. They took part in company and school visits, methodology and language courses, professional and cultural programmes.
The 28 day long mobilities took place in April, while the longer 42 day professional apprenticeship in June and July without majos difficulties. Students spent their days working and relaxation in the cities of Zwolle, Uppsala, Plymouth, Portsmouth, Leipzig and Valetta. Among the work parctice places were financial advisory company, sport and water centre, youth hostel, theatre, congress hall, food shop, health centre and big logistic company as well.

During the apprenticeship students got to know the host country’s work culture, developed their professional and language skills hence they became more self-confident as they proved they can cope in a foreign working environment. Both the partner institutions and the companies providing the apprenticeship confirmed that the beneficiaries completed quality, prezise work and they proved to be reliable, fast learners and enthusiastic.
Our colleagues have also realized the change of these students, as they say Erasmus students tend to perfom better in the school, take part more actively in extracurricular activities such as organizing the freshman party or the sports day. We also have information about previous Erasmus students that they work somewhere abroad. Moreover an upcoming booklet will give an example on how former Erasmus students feel about this foreign work experience, how this changed their life.
Both teachers and students gave presentations on their professional and cultural experience at the beginning of the school year, and with by filling in a questionnaire they reported what competences they feel were developed and what advices they have for improving the programme.
As a recognition of the foreign apprenticeship participants received their Europass mobility certificates which we happily and proudly handed over to them.

Nézd meg a videót is!