Eredmények

A 2012-es Leonardo da Vinci Mobilitás projekt összefoglalója

Állj pályára! - Munkaerő-piaci kulcskompetenciák és idegen nyelvi ismeretek fejlesztése nemzetközi munkakörnyezetben

A Szinergia Üzleti Szakképző Iskola a 2012-es pályázati évben 20 tanuló 4 illetve 6 hetes, valamint 2 kísérő személy 1 hetes mobilitását valósította meg sikeresen 5 partner közreműködésével.

Iskolánk elsődleges célja az volt, hogy az összes szakterületünkön tanuló diákunk lehetőséget kapjon arra, hogy pályázhasson és ezt sikerült is teljes mértékben megvalósítani.

Az 5 partner közül a holland Deltion College, az ír North West Academy és a svéd Ecebygymnasiet intézményekkel már korábbi projektjeink során is dolgoztunk együtt, míg a spanyol Esmoviat és a német Vitalist új kapcsolatként vontuk be a programba, ami nagyon jó ötletnek bizonyult, hiszen a másik 3 partnerhez hasonlóan ők is precízen és hatékonyan dolgoznak, sok éves tapasztalattal rendelkeznek az ilyen projektek területén.

Pályázó diákjaink több fordulós kiválasztáson és nyelvi, kulturális és személyiség-fejlesztő tréningen vettek részt, melynek végén véglegesen eldőlt az utazók névsora. A kísérő tanárok kiválasztásánál figyelembe vettük a szakmai elhivatottságot, a szakmai munka minőségét és nem utolsó sorban a nyelvtudást is. Az ő feladatuk a diákok munkavégzésének és gyakorlati helyeinek megfigyelése, valamint a partnerekkel való kapcsolatépítés volt.

A projekt koordinátor feladatai közé tartozott a pályázat kihirdetése, a pályázatok elbírálása, a felkészítő tréning megszervezése, lebonyolítása, a partnerekkel való kapcsolat-felvétel és kapcsolattartás, szerződések megkötése, az utazások megszervezése, a gyakorlat folyamatos nyomon követése. Az egyes tagintézményekben az erre a feladatra kijelölt személy segítette a projekt-vezető munkáját.

A fogadó intézmények feladata a szállás, helyi közlekedés, a gyakorlati helyek és hétvégi programok megszervezése volt.

A 28 napos mobilitások 2013. március-áprilisában, míg a hosszabb, 42 napos szakmai gyakorlatok június-júliusban valósultak meg probléma-mentesen. A gyakorlati idő alatt a tanulók megismerhették az adott ország munkakultúráját, szakmai és nyelvi tudásuk fejlődött, magabiztosabbak lettek, hiszen bebizonyították, hogy helyüket egy másik országbeli munkahelyen is meg tudják állni. Mind a fogadóintézmények, mind a gyakorlati helyeket biztosító cégek megerősítették, hogy a fiatalok színvonalas, precíz munkát végeztek, megbízhatóak, gyorsan tanulnak és lelkesek.

Ennek elismeréseként a résztvevők Europass mobilitási igazolványt kaptak, melyet büszkén adtunk át nekik.